Ustvarjalnost

Vešča sem.

Vešča sem. Razsipam srebrn prah ustvarjalnosti v eter.

Ne veter ne sonce, luna me poganja,

da znova in znova odkrivam svetove znotraj sebe

in jih tkem v svoje življenje navzven.

Da odkrivam in gojim nove vešč-ine, znanja, strasti.

Vešča. Neumorna ustvarjalka, priklicevalka

nesnovnih sni v snovni tu in zdaj.

Vabljeni z menoj na pot odkritij.

www.vesca.si

 

Izhodiščni pomen je ‛modrijanka, vedeževalka, čarovnica’. Pomen ‛nočni metulj’ se je od tod razvil zaradi predstave, po kateri so te živali preobražene čarovnice. Beseda je v ženskem spolu posamostaljeni pridevnik pslovan. *vě̋st’ь‛vešč, izkušen’. V drugih slovan. jezikih prim. iz iste osnove tvorjeno cslovan. věštьcь ‛čarovnik’hrv. vjȅštica ‛hudobna čarovnica’ in ‛nočni metulj’rus. veščún ‛vedeževalec’češ. věštec ‛prerok, vedeževalec’Pslovan. *vě̋st’ь ‛izkušen, vešč’se v sloven. knjiž. jeziku ohranja le v vẹ́šča, narečno se najde še vẹ́ščec ‛prerok, vedeževalec’veščíca ‛čarovnica, vedeževalka’Prid. vẹ̄šč je prevzet iz drugih slovan. jezikov.

Vir: Etimološki slovar 

Dodaj odgovor